Επιλογή Σελίδας
Τρέχουσα κατάσταση
ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
Τιμή
Ελεύθερος

ΧΤΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ

  • Μάθετε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς να αξιολογείτε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες στις επιχειρήσεις.

  • Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε διαφορετικά κανάλια μάρκετινγκ στο ψηφιακό περιβάλλον, να δημιουργείτε επιτυχημένες στρατηγικές μάρκετινγκ και να χρησιμοποιείτε SEO και PPC.

  • Κατανοήστε τους βασικούς νόμους και κανόνες για τις επιχειρήσεις, τους όρους των συμβάσεων και των συμφωνιών, τον τρόπο διαχείρισης των νομικών κινδύνων στις επιχειρήσεις και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δεδομένων των πελατών.

  • Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τον προϋπολογισμό της επιχείρησής σας, να υπολογίζετε την αποδοτικότητα των επενδύσεων, να χρησιμοποιείτε χρηματοοικονομικά μέσα όπως δάνεια και πιστώσεις και να διαχειρίζεστε τις φορολογικές υποχρεώσεις.

  • Μάθετε πώς να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τους πελάτες σας, να δημιουργείτε συναρπαστικό περιεχόμενο και να διαχειρίζεστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

    Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των διαδικτυακών μαθημάτων απαιτεί την κατάκτηση των βασικών αρχών, την κατανόηση των εφαρμοστέων εργαλείων και την εκμάθηση των σωστών τρόπων εφαρμογής τους σε πραγματικές καταστάσεις.

Floating Item
Floating Item
Floating Item
Floating Item
Floating Item

Σειρά μαθημάτων Περιεχόμενο

Ανάπτυξη όλων